රබර් වතුවල අන්නාසි සහ කෙසෙල්

රබර් වතුවල අන්නාසි සහ කෙසෙල්

රබර් වතුවල අන්නාසි සහ කෙසෙල්

කර්තෘ Sakila Udayakumara

02 Mar, 2018 | 11:54 am

Colombo (Newsfirst) – රබර් සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ කෑගල්ල ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය මගින් රබර් වගාවේ අතුරු බෝගයක් ලෙස හෙක්ටයාර 110ක කෙසෙල් හා අන්නාසි වගා කිරීමට කටයුතු යොදා තිබේ.

දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ කෑගල්ල, මහනුවර, ගම්පහ, කුරුණෑගල හා මාතලේ යන දිස්ත්‍රික්කවල එම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක බව ය.

මෙම අතුරු බෝග වගාව සඳහා හෙක්ටයාර එකකට රුපියල් 9880ක ආධාර මුදලක් ලබා දීමට ද නියමිත ය.