වියළි කාලගුණයෙන් 293,000කට අධික පිරිසකට පීඩා

වියළි කාලගුණයෙන් 293,000කට අධික පිරිසකට පීඩා

වියළි කාලගුණයෙන් 293,000කට අධික පිරිසකට පීඩා

කර්තෘ Sakila Udayakumara

23 Feb, 2018 | 7:22 am

Colombo (Newsfirst)

පවතින වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් ජලය අරපිරිමැස්මෙන් භාවිත කරන්නැයි ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

වියළි කාලගුණය හේතුවෙන් පීඩාවට පත්ව ඇති පුද්ගලයින් සංඛ්‍යාව 293,000කට අධික ය.

අනුරාධපුර, පොළොන්නරුව, පුත්තලම, මන්නාරම සහ කුරුණෑගල යන දිස්ත්‍රික්කවලට මින් වැඩිම බලපෑමක් එල්ල වී තිබේ.