සා/පෙළ විභාගයේ උත්තර පත්‍ර ඇගැයීම් හේතුවෙන් අද සිට පාසල් 5 කට නිවාඩු

සා/පෙළ විභාගයේ උත්තර පත්‍ර ඇගැයීම් හේතුවෙන් අද සිට පාසල් 5 කට නිවාඩු

සා/පෙළ විභාගයේ උත්තර පත්‍ර ඇගැයීම් හේතුවෙන් අද සිට පාසල් 5 කට නිවාඩු

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

23 Jan, 2018 | 5:47 am

2017 අ.පො.ස. සා/පෙළ විභාගයේ දෙවන අදියරේ උත්තර පත්‍ර ඇගයීම් හේතුවෙන් අද සිට පාසල් 5ක් සම්පූර්ණයෙන් වසා තැබෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය පවසයි.

අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ, ඇගයීම් මධ්‍යස්ථාන ලෙස යොදා ගන්නා පාසල් 5ක් එලෙස අද දින සිට පෙබරවාරි මස 03 වන දින දක්වා වසා තැබෙන බව ය.

ඒ අනුව, කොළඹ සී.ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර විද්‍යාලය, මාතර මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය, කුරුණෑගල සී.ඩබ්ලිව්. ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර විද්‍යාලය, මහනුවර ශාන්ත අන්තෝනි බාලිකා විදුහල සහ බදුල්ල ඌව මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය සම්පුර්ණයෙන් වසා තැබෙනු ඇති.

2017 අ.පො.ස. සා/පෙළ විභාගයේ දෙවන අදියරේ උත්තර පත්‍ර ඇගයීම් කටයුතු හෙට සිට පෙබරවාරි මස 02 දින දක්වා දිවයින පුරා පාසල් 24 ක දී සිදුකිරීමට විභාග දෙපාර්තමේන්තුව සැලසුම් කර තිබේ.