විදුහල්පතිවරිය දණ ගැස් වූ සිද්ධිය : අධ්‍යාපන ඇමති වාර්තාවක් කැඳවයි

විදුහල්පතිවරිය දණ ගැස් වූ සිද්ධිය : අධ්‍යාපන ඇමති වාර්තාවක් කැඳවයි

විදුහල්පතිවරිය දණ ගැස් වූ සිද්ධිය : අධ්‍යාපන ඇමති වාර්තාවක් කැඳවයි

කර්තෘ Sagarika Chathumali

23 Jan, 2018 | 12:28 pm

බදුල්ල දෙමළ බාලිකා විදුහලේ විදුහල්පතිවරිය දණ ගැස්ස වූ බව පැවසෙන සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් කැඳවීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කරියවසම් මහතා පියවර ගෙන තිබේ.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයාට උපදෙස් දී ඇත්තේ, පළාත් අධ්‍යාපන ප්‍රධානීන් සහ අදාළ විදුහල්පතිවරිය ක්‍රියා කළ ආකාරයත්, මහ ඇමතිවරයා අධ්‍යාපන බලධාරීන්ට යම් බලපෑමක් සිදු කර ඇත්නම් ඒ පිළිබඳව ද සොයා බලා වාර්තාවක් ලබා දෙන ලෙසයි.

විදුහල්පතිවරිය මුල් අවස්ථාවේදී අදාළ සිදුවීම ප්‍රතික්ෂේප කිරීමත් සමඟ මෙය යම් දේශපාලනික සිදුවීමක් සේ පෙනී ගිය ද, මේ වන විට ඉදිරිපත් වී ඇති කරුණු මත වහා මේ සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් කැඳවීමේ අවශ්‍යතාව මතු වී ඇති බව ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පවසයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයාට උපදෙස් දී ඇත්තේ, මෙම සිදුවීමේ දී සත්‍ය තත්ත්වය වසන් කිරීම සඳහා මැදිහත්වී ඇති බවට පැවසෙන ඌව පළාත් අධ්‍යාපන ලේකම්වරිය සහ සෙසු පළාත් අධ්‍යාපන ප්‍රධානීන් අදාළ සිදුවීමේ දී කටයුතු කළ ආකාරය පිළිබඳව ද සොයා බලා කරුණු වාර්තා කරන ලෙසයි.