බැඳුම්කර සහ බරපතල අපරාධ විමර්ශන ජනාධිපති කොමිසම් සභා වාර්තා දෙක අද පාර්ලිමේන්තුවට

බැඳුම්කර සහ බරපතල අපරාධ විමර්ශන ජනාධිපති කොමිසම් සභා වාර්තා දෙක අද පාර්ලිමේන්තුවට

බැඳුම්කර සහ බරපතල අපරාධ විමර්ශන ජනාධිපති කොමිසම් සභා වාර්තා දෙක අද පාර්ලිමේන්තුවට

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

23 Jan, 2018 | 5:39 am

බැඳුම්කර විමර්ශන ජනාධිපති කොමිසම් වාර්තාව සහ බරපතල අපරාධ විමර්ශන ජනාධිපති කොමිසම් සභා වාර්තා දෙක අද දිනයේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන බව පාර්ලිමේන්තුවේ නියෝජ්‍ය මහලේකම් නීල් ඉද්දවල මහතා පවසයි.

ඔහු සඳහන් කළේ, අදාළ විමර්ශන වාර්තාවල පිටපත් සියලු මන්ත්‍රීවරුන්ට අද දිනයේ ලබා දීමට අපේක්ෂා කරන බව ය.

පාර්ලිමේන්තුව අද පස්වරු 1 ට රැස්වීමට නියමිත ය.

විමර්ශන වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් විවාදය ගැනිම පිළිබඳ තීරණය හෙට දිනයේ පැවැත්වෙන පක්ෂ නායකයින්ගේ රැස්වීමෙන් අනතුරුව ගැනීමට නියමිතව තිබේ.