තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම අද ඇරඹේ

තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම අද ඇරඹේ

තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම අද ඇරඹේ

කර්තෘ Sagarika Chathumali

22 Jan, 2018 | 6:16 am

පළාත් පාලන මැතිවරණයේ තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීම අද ආරම්භ වේ.

අතිරේක මැතිවරණ කොමසාරිස් සමන් ශ්‍රී රත්නායක මහතා පැවසුවේ, මැතිවරණ කොමිසම, පොලීසිය සහ දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල නිලධාරීන් සඳහා අද දිනයේ තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරීමේ අවස්ථාව හිමිවන බවයි.

මෙවර පාලන මැතිවරණයේදී 560,000 අධික පිරිසක් තැපැල් ඡන්දය සලකුණු කිරීම සඳහා සුදුසුකම් ලබා ඇති බව ඔහු සඳහන් කළේ ය.