තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා 74,000කට අධික ප්‍රමාණයක් බෙදා අවසන් – තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව

තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා 74,000කට අධික ප්‍රමාණයක් බෙදා අවසන් – තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව

තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා 74,000කට අධික ප්‍රමාණයක් බෙදා අවසන් – තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

20 Jan, 2018 | 7:10 am

තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකා හැත්තෑ හතර දහසකට අධික ප්‍රමාණයක් බෙදා අවසන් කර ඇතැයි තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

තැපැල්පති රෝහණ අබේරත්න මහතා පැවසුවේ තවත් පනස් හත් දහසකට අධික සංඛ්‍යාවක් බෙදාහැරීමට යොමුකර ඇති බව ය.

නිල ඡන්ද දැන්විම් පත්‍රිකාවලින් සියයට 40 ක් පමණ බෙදා අවසන් කර ඇති බව ද ඔහු සඳහන් කළේය.