පාපැදිවල පරාවර්තන ස්ටිකර් ඇලවීම අනිවාර්ය කෙරේ

පාපැදිවල පරාවර්තන ස්ටිකර් ඇලවීම අනිවාර්ය කෙරේ

පාපැදිවල පරාවර්තන ස්ටිකර් ඇලවීම අනිවාර්ය කෙරේ

කර්තෘ Hashini De Mel

14 Jan, 2018 | 6:28 pm

පාපැදි අනතුරු ඉහළ යාම හේතුවෙන්, පරාවර්තන ස්ටිකර් ඇලවීමට පියවර ගන්නා බව මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබඳ ජාතික සභාව පවසා තිබේ.

එහි සභාපති වෛද්‍ය සිසිර කෝදාගොඩ මහතා ප්‍රකාශ කළේ, පසුගිය වර්ෂයේ සිදු වූ අනතුරුවලින් තුනෙන් එකක් පාපැදිකරුවන් බවයි.

ඒ අනුව, ලබන බදාදා සිට පාපැදිවල ස්ටිකර් ඇලවීම ආරම්භ කෙරෙනු ඇති.

දිවයින පුරා පොලිස් ස්ථාන මගින් ස්ටිකර් ලබාගත යුතු අතර ස්ටිකර් ලක්ෂයක ප්‍රමාණයක් පොලිස් ස්ථාන වෙත නිකුත් කරන බව ද සභාපතිවරයා සඳහන් කළේ ය.

තව ද රාත්‍රී කාලයේ පාපැදිකරුවන් හඳුනාගැනීම සඳහා විධිමත් වැඩපිළිවෙළක අවශ්‍යතාව පවතින බව ද ඔහු පැවසුවේ ය.