ලබන සඳුදා සිට හිඟයකින් තොරව පොහොර දිය හැකි බව විෂයභාර ඇමති කියයි

ලබන සඳුදා සිට හිඟයකින් තොරව පොහොර දිය හැකි බව විෂයභාර ඇමති කියයි

ලබන සඳුදා සිට හිඟයකින් තොරව පොහොර දිය හැකි බව විෂයභාර ඇමති කියයි

කර්තෘ Hashini De Mel

06 Jan, 2018 | 7:14 am

ලබන සඳුදා සිට හිඟයකින් තොරව ගොවීන්ට පොහොර ලබාදීමට හැකි බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය පවසා තිබේ.

අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතා පැවසුවේ, රජයෙන් ආනයනය කරන ලද පොහොර රැගත් නෞකාව ඉරිදා හෝ සඳුදා උදෑසන දිවයිනට ළඟාවීමට නියමිත බවයි.