මොරටුවේ තියුණු ආයුධයකින් පහරදී කාන්තාවක් ඝාතනය කෙරේ

මොරටුවේ තියුණු ආයුධයකින් පහරදී කාන්තාවක් ඝාතනය කෙරේ

By Hashini De Mel

13 Jan, 2018 | 2:22 pm

මොරටුව, රාවතාවත්ත ප්‍රදේශයේදී තියුණු ආයුධවලින් පහරදී කාන්තාවක් ඝාතනය කර තිබේ.

එලෙස ඝාතනයට ලක් ව ඇත්තේ, වයස 44 හැවිරිදි කාන්තාවකි.

ඝාතනයට සිදු කළේ කවුරුන් ද යන්න මෙතෙක් අනාවරණවී නොමැති අතර සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගැනීමට පරීක්ෂණ ක්‍රියාක්මක වේ.