දිරාපත් වන පොලිතීන් නිෂ්පාදනවලට රජයෙන් බදු සහන

දිරාපත් වන පොලිතීන් නිෂ්පාදනවලට රජයෙන් බදු සහන

By Hashini De Mel

Dec 24, 2017 | 12:38 pm

දිරාපත් වන පොලිතීන් නිෂ්පාදන අමුද්‍රව්‍ය සඳහා බදු සහන ලබාදීම කෙරෙහි රජයේ අවධානය යොමු ව තිබේ.

මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ අජිත් වීරසිංහ මහතා සඳහන් කළේ, ඒ සම්බන්ධයෙන් මේ වන විට සාකච්ඡා ආරම්භ කර ඇති බවයි.

දිරාපත් වන පොලිතීන් සහ ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදන සඳහා යොදා ගැනෙන යන්ත්‍ර සඳහා බදු සහන මේ වන විටත් ක්‍රියාත්මක බව ද ඔහු පැවසුවේ ය.

මේ අතර ලන්ෂීට් ඇතුලු පොලිතීන් නිෂ්පාදන 6ක් සඳහා ක්‍රියාත්මක තහනම ලබන මස පළමු වන දා සිට දැඩිව ක්‍රියාත්මක බව ද ඔහු සඳහන් කළේ ය.

දිරාපත් වන පොලිතීන් නිෂ්පාදන පරීක්ෂා කිරීමට ශ්‍රී ලංකා ප්‍ර‍මිති ආයතනය පියවර ගෙන තිබේ.

එහි වැඩබලන අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්, නයනා සතරසිංහ මහත්මිය සඳහන් කළේ, පරීක්ෂණයෙන් පසු එම ආයතන සම්බන්ධ තොරතුරු ඇතුළත් වාර්තාවක් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියට ඉදිරිපත් කරන බව ය.