වසර 500 ක් පැරණි කයිට්ස් ලන්දේසි කොටුව සංරක්ෂණය ඇරඹෙයි 

වසර 500 ක් පැරණි කයිට්ස් ලන්දේසි කොටුව සංරක්ෂණය ඇරඹෙයි 

By Chathuranga Rajapaksha

Dec 16, 2017 | 8:43 am

වසර 500ක් පමණ පැරණි කයිට්ස් බලකොටුව සංරක්ෂණය කිරීමට පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පියවර ගෙන තිබේ.

ඒ, සඳහා විශේෂ කණ්ඩායමක් මේ දිනවල කයිට්ස් දුපතට යොමුකර ඇති බව පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

කයිට්ස් බල කොටුව ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1505 දි පෘතුගීසීන් විසින් ඉදිකළ අතර පසුව ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1796 දක්වා එය විශාල කර ලන්දේසින් විසින් භාවිත කළේය.

කයිටස් බල කොටුව ලන්දේසීන් භාවිත කළේ, ඔවුන් භාරයට ගන්නා සිරකරුවන් රඳවා තැබීමටයි.

බලකොටුවේ ප්‍රාකාර මත මේ වනවිට විශාල ගස් වර්ධනය වී ඇති බව පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.

මීට අමතරව එහි ප්‍රාකාර මත ඇල්ගී හා ලයිකන ප්‍රභේද කිහිපයක්ද ව්‍යාප්ත වී ඇති අතර අදාළ කණ්ඩායම් ඒවා ඉවත් කිරීම මේ දිනවල සිදුකරන බව ද පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.