මැතිවරණ රැස්වීම් සඳහා පොලිතීන් භාවිත කළොත් වැඩ වරදී

මැතිවරණ රැස්වීම් සඳහා පොලිතීන් භාවිත කළොත් වැඩ වරදී

By Chathuranga Rajapaksha

16 Dec, 2017 | 11:34 am

මැතිවරණ රැස්වීම් සඳහා පොලිතීන් භාවිත කරන කණ්ඩායම්වලට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා බව මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය පවසයි.

එහි පරිසර දූෂණ පාලන ඒකකයේ අධ්‍යක්ෂ අජිත් වීරසුන්දර මහතා සඳහන් කළේ, පොලිතීන් නිෂ්පාදන කිහිපයක් තහනම් කරමින් පසුගියදා නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයට අනුව ඒ සඳහා බලතල ලැබී ඇති බව ය.

ඒ, අනුව අදාළ පුද්ගලයින් සම්බන්ධයෙන් පරිසර පොලීසිය මාර්ගයෙන් සොයා බැලීමට නියමිත ය.

අජිත් විරසුන්දර මහතා ප්‍රකාශ කළේ ජනාධිපතිතුමා ද මැතිවරණ රැස්වීම් සඳහා පොලිතින් නිෂ්පාදන යොදා ගැනිම තහනම් කරන ලෙස උපදෙස් දුන් බව ය.