මතුගම සහ කනංකේ ප්‍රදේශ මාර්ග ජලයෙන් යටවෙයි

මතුගම සහ කනංකේ ප්‍රදේශ මාර්ග ජලයෙන් යටවෙයි

By Chathuranga Rajapaksha

01 Dec, 2017 | 5:32 pm

මතුගම සහ කනංකේ ප්‍රදේශ මාර්ග ජලයෙන් යටවීම හේතුවෙන්, දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ වැලිපැන්න සහ කොක්මාදූව හුවමාරු වලින් පිටවූ පසු මාර්ග අවහිරතාවක් පවතින බව මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය පවසයි.

මේ අතර අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් අධිවේගී මාර්ගයේ වාහන ධාවනය කිරීමේදී පැයට කිලෝමීටර 60 ක වේගයක් පවත්වා ගන්නැයි ද එම අධිකාරිය රියැදුරන්ට දැනුම් දෙන්නේය.

මේ හේතුවෙන් අධිවේගී මාර්ග භාවිතයේදී වඩාත් සැළකිලිමත් විය යුතු බව ද එම අධිකාරිය රියැදුරන්ට දැනුම් දීමක් කළේය.