පළාත් රැසකට මිලිමීටර 100 ඉක්මවූ තද වැසි අපේක්ෂා කළ හැකියි – කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

පළාත් රැසකට මිලිමීටර 100 ඉක්මවූ තද වැසි අපේක්ෂා කළ හැකියි – කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව

By Chathuranga Rajapaksha

01 Dec, 2017 | 5:50 pm

උතුර, නැගෙනහිර, ඌව, දකුණ, බස්නාහිර, සබරගමුව සහ මධ්‍යම පළාත් වලට තව දුරට ත් මිලිමීටර 100 ඉක්මවූ තද වැසි අපේක්ෂා කරන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ, දිවයින අවට පැවති පීඩන අවපාතය කොළඹ සිට කිලෝමීටර 750 ක් දුරින් පවතින බව ය.

එහි බලපෑම අඩු වෙමින් පවතින බව ද කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේය.