පොල් සඳහා රුපියල් 75ක උපරිම පාලන මිලක් පැනවීමට රජයේ අවධානය

පොල් සඳහා රුපියල් 75ක උපරිම පාලන මිලක් පැනවීමට රජයේ අවධානය

පොල් සඳහා රුපියල් 75ක උපරිම පාලන මිලක් පැනවීමට රජයේ අවධානය

කර්තෘ Hashini De Mel

28 Nov, 2017 | 8:28 am

පොල් සඳහා රුපියල් 75ක උපරිම පාලන මිලක් පැනවීමට මේ වන විට රජයේ අවධානය යොමුවී තිබේ.

පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය ප්‍රකාශ කළේ, එය මෙම සතිය තුළ ක්‍රියාවට නංවනු ඇති බවයි.

පසුගිය දා රැස් වූ ජීවන විසඳුම් කමිටුවේදී ඉහළ යන පොල් මිල පාලනය සඳහා පාලන මිලක් පැනවීමට තීරණය කළ බව පොල්වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ සභාපති කපිල යකන්දාවල මහතා සඳහන් කළේ ය.

ඔහු පැවසූවේ, ඊට අදාල ගැසට් පත්‍රය නිකුත් කිරීමේ කටයුතු මේ වන විට පාරිභෝගික සේවා අධිකාරිය මගින් සිදු කරමින් පවතින බවයි.

මේ දින වල වෙළෙඳපොළේ පොල් ගෙඩියක් රුපියල් 110 ක් වැනි ඉහළ මිලකට අළෙවි වනු ඇත.

මේ පිළිබඳව අද පැවැත්වෙන ජීවන වියදම් කමිටුවේදී දීර්ග වශයෙන් සාකච්ඡාවට ගැනීමට නියමිත වේ.

පොල් අළෙවි කිරීමෙන් අතරමැදියන් අධික ලාභයක් උපයා ගන්නා බවත් දැනට වෙළෙඳපොළේ පොල් හිඟයක් ද මවා පා ඇති බව පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයා පැවසුවේ ය.