කොට්ටාව ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසකට පැය 9 ක ජල කප්පාදුවක්

කොට්ටාව ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසකට පැය 9 ක ජල කප්පාදුවක්

කොට්ටාව ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසකට පැය 9 ක ජල කප්පාදුවක්

කර්තෘ Hashini De Mel

26 Nov, 2017 | 7:08 am

පන්නිපිටිය ජල පවිත්‍රාගාරයේ අලුත්වැඩියාවක් හේතුවෙන් කොට්ටාව ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසකට පැය 9 කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසා තිබේ.

එම මණ්ඩලය සඳහන් කළේ, අද පස්වරු 6.00 සිට පසු දා අලුයම 3.00 දක්වා එලෙස ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ය.

මේ අනුව, කොට්ටාව, පන්නිපිටිය, දෙපානම සහ රුක්මලේ යන ප්‍රදේශවලට ජල සැපුයම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය සඳහන් කළේ ය.