ඉන්ධන හිඟය මවා පෑමක්, සියළු ගබඩා ඉන්ධනවලින් පිරි ඇති බව ඛනිජ තෙල් අමාත්‍යංශය කියයි

ඉන්ධන හිඟය මවා පෑමක්, සියළු ගබඩා ඉන්ධනවලින් පිරි ඇති බව ඛනිජ තෙල් අමාත්‍යංශය කියයි

ඉන්ධන හිඟය මවා පෑමක්, සියළු ගබඩා ඉන්ධනවලින් පිරි ඇති බව ඛනිජ තෙල් අමාත්‍යංශය කියයි

කර්තෘ Hashini De Mel

20 Nov, 2017 | 6:42 am

රටට අවශ්‍ය ඉන්ධන ලබන පෙබරවාරි මාසය දක්වා ඇණවුම් කර ඇති බැවින් අනවශ්‍ය බියක් ඇති නොගන්නා ලෙස ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් උපාලි මාරසිංහ මහතා පවසා තිබේ.

කෙසේ වෙතත් ලේකම්වරයා පිරවුම්හල් හිමියන්යට දැනුම්දී ඇත්තේ, අනවශ්‍ය ලෙස ඉන්ධන තොග මහජනතාවට ලබා දීමෙන් වළකින ලෙසයි.

ඉන්ධන හිඟයක් ඇති වන බවට වූ ප්‍රචාර හේතුවෙන් ඊයේ රාත්‍රියේ සිට දිවයිනේ ඇතැම් ප්‍රදේශවල පිරවුම්හල් අසල දිගු පෝලිම් දක්නට ලැබිණි.

මහනුවර සහ කුණ්ඩසාලේ ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව මෙම තත්ත්වය පළමුවෙන් වාර්තා විය.

පසුව කොළඹ නගරයේ ද බොහෝ ඉන්ධන පිරවුම්හල් අශ්‍රිතව දිගු පෝලිම් දක්නට ලැබුනේ පැවති වැසි තත්ත්වය ද නොතකමිනි.