පීලිපැනීමක් හේතුවෛන් උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ ධාවන කටයුතු අනුරාධපුර දක්වා සීමා වෙයි

පීලිපැනීමක් හේතුවෛන් උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ ධාවන කටයුතු අනුරාධපුර දක්වා සීමා වෙයි

කර්තෘ Hashini De Mel

15 Nov, 2017 | 6:45 am

මැදවච්චිය ප්‍රදේශයේදී ඊයේ රාත්‍රී සිදු වූ දුම්රිය පීලිපැනීමක් හේතුවෙන් උතුරු මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය අඩාලවී තිබේ.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකශ කළේ, දුම්රිය මාර්ගයේ ධාවන කටයුතු යථා තත්ත්වයට පත්කිරීම සඳහා දින දෙකක් පමණ ගතවනු ඇති බවයි.

ඊයේ රාත්‍රී 8.30ට පමණ ගාල්ල සිට වව්නියාව බලා ධාවනයට වූ රජරට රැජින ශීග්‍රගාමී දුම්රිය පරසන්ගස්වැව සහ මැදවච්චිය අතර විරාල්මුරිප්පු කුලික්කඩ ප්‍රදේශයේදී පීලිපැනීමට ලක් විය.

අප වාර්තාකරු පැවසුවේ, අනතුරින් දුම්රිය මැදිරි 05කට හානි සිදු ව ඇති බව ය.

මේ වන විට දුම්රිය මගීන් මැචවච්චියේ සිට අනුරාධපුරය දක්වා ප්‍රවාහනය කරන්නේ බස් රථවලිනි.

දුම්රිය මාර්ගයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු ඊයේ රාත්‍රීයේ ආරම්භ කර ඇත.