ඉන්ධන අර්බුදය 5 වන දිනටත්: කෑන්වලට ඉන්ධන පිරවීම 9 වන දා දක්වා තහනම් කරමින් චක්‍ර ලේඛනයක්

ඉන්ධන අර්බුදය 5 වන දිනටත්: කෑන්වලට ඉන්ධන පිරවීම 9 වන දා දක්වා තහනම් කරමින් චක්‍ර ලේඛනයක්

ඉන්ධන අර්බුදය 5 වන දිනටත්: කෑන්වලට ඉන්ධන පිරවීම 9 වන දා දක්වා තහනම් කරමින් චක්‍ර ලේඛනයක්

කර්තෘ Sakila Udayakumara

07 Nov, 2017 | 7:06 am

පෙට්‍රල් හිඟය අවම කිරීම සඳහා අද දිනයේත් පෙට්‍රල් මෙට්ට්‍රික් ටොන් 2400ක් බෙදා හැරීමට පියවර ගන්නා බව ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය පවසයි.

ඛනිජ තෙල් සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යංශයේ ලේකම් උපාලි මාරසිංහ මහතා පැවසුවේ, ඒ අනුව දිවයිනේ ඉන්ධන හිඟය අද දිනයේ 90%කින් පමණ මගහැරී යනු ඇති බව ය.

අද අලුයම ද කොළඹ නගරයේ ඉන්ධන පිරවුම් අසල දිගු පෝලීම් දක්නට ලැබිණි

මේ අතර අගනුවරින් බැහැර නගරවල ඉන්ධන පිරවුම්හල් වෙත අද අලුයම තෙක් ඉන්ධන තොග ලැබී නොමැති තත්ත්වයක් දක්නට ලැබිණි.

මේ අතර ඉන්ධන පිරවුම්හල්වලින් අද දිනයේ කෑන්වලට ඉන්ධන නිකුත් කිරීම නොකරන ලෙසට නිල වශයෙන් චක්‍ර ලේඛනයක් නිකුත් කරන බව ද අමාත්‍යංශ ලේකම්වරයා ප්‍රකාශ කළේ ය.