පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපනය කිරීමේ ගැසට් නිවේදනයට ඇමති ෆයිසර් අත්සන් තබයි

පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපනය කිරීමේ ගැසට් නිවේදනයට ඇමති ෆයිසර් අත්සන් තබයි

පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපනය කිරීමේ ගැසට් නිවේදනයට ඇමති ෆයිසර් අත්සන් තබයි

කර්තෘ Sakila Udayakumara

01 Nov, 2017 | 11:29 am

පළාත් පාලන ආයතන සංස්ථාපනය කිරීමේ ගැසට් නිවේදනයට අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා මහතා මීට ටික වේලාවකට පෙර අත්සන් තැබුවේ ය.

ඒ, පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යංශයේදී ය.

ගැසට් පත්‍රය අද දිනයේ ම රාජ්‍ය මුද්‍රණාලය වෙත යැවීමට පියවර ගන්නා බව අමාත්‍යංශය සඳහන් කළේ ය.

මෙම ගැසට් පත්‍රය පළ වීමත් සමග පළාත් පාලන මැතිවරණය සඳහා නාම යෝජනා කැඳවීමට මැතිවරණ කොමිසමට බලය පැවරෙනු ඇති.