සාක්ෂි ලබා දුන් අගමැති රනිල් බැඳුම්කර කොමිසමෙන් පිටව යයි

සාක්ෂි ලබා දුන් අගමැති රනිල් බැඳුම්කර කොමිසමෙන් පිටව යයි

By Hashini De Mel

20 Nov, 2017 | 11:32 am

ආන්දෝලනාත්මක බැඳුම්කර ගනුදෙනුව සම්බන්ධයෙන් සාක්ෂි ලබාදීම සඳහා අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා බැඳුම්කර ගනුදෙනුව පිළිබඳ විමර්ශනය සඳහා පත් කළ ජනාධිපති කොමිසම වෙත අද උදෑසන පැමිණියේ ය.

ඒ, අදාල කොමිසම අග්‍රාමාත්‍යවරයා වෙත කළ දැනුම්දීමකට අනුව ය.

බැඳුම්කර කොමිසම වෙත පැමිණි අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එහිදී සාක්ෂි ලබා දුන් අතර මීට සුළු මොහොතකට පෙර කොමිසමෙන් පිටව ගියේ ය.