ලෙබනන් අගමැති සාද් හරීරි සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

ලෙබනන් අගමැති සාද් හරීරි සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වෙයි

By Sakila Udayakumara

04 Nov, 2017 | 5:53 pm

තමුන්ට ජීවිත තර්ජන ඇතැයි සඳහන් කරමින් ලෙබනන් අග්‍රාමාත්‍ය සාද් හරීරි සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

ඒ, රාජ්‍ය රූපවාහිනිය ඔස්සේ විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමිනි.

ඉරානය සහ හිස්බුල්ලා සංවිධානය විවේචනය කිරීම හේතුවෙන් තමාට එලෙස ජීවිත තර්ජන එල්ල වී ඇතැයි ලෙබනන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසයි.