මාතලේ තෙල්ගමුව ඔයේ දිය නාමින් සිටි පුද්ගලයින් 8 දෙනෙක් දියේ ගසාගෙන යති

මාතලේ තෙල්ගමුව ඔයේ දිය නාමින් සිටි පුද්ගලයින් 8 දෙනෙක් දියේ ගසාගෙන යති

By Sakila Udayakumara

04 Nov, 2017 | 3:11 pm

Update – මාතලේ තෙල්ගමුව ඔයේ ජල පහරකට හසුව අතුරුදන්වූ පුද්ගලයින් 4 දෙනෙකුගේ මළ සිරුරු හමුවෙයි

මාතලේ තෙල්ගමුව ඔයේ ඇටන්වල ප්‍රදේශයේ දිය නාමින් සිටි පුද්ගලයින් 8 දෙනෙකු පමණ දියේ ගසාගෙන ගොස් තිබේ.

පොලීසිය සඳහන් කළේ, අද දහවල් හදිසි දිය පහරකට හසුවීමෙන් මෙම අනතුර සිදුව ඇති බව ය.

ලග්ගල පොලීසිය මේ වන විට එම ස්ථානයට ළඟා වෙමින් සිටින බව පොලිස් මූලස්ථානය සඳහන් කළේ ය.