මරදානේදී වෙඩි තබා ඝාතනය කළ පුද්ගලයා හෙරොයින් ප්‍රවාහනය කළ අයෙකු බවට හෙළිවෙයි

මරදානේදී වෙඩි තබා ඝාතනය කළ පුද්ගලයා හෙරොයින් ප්‍රවාහනය කළ අයෙකු බවට හෙළිවෙයි

By Sakila Udayakumara

21 Nov, 2017 | 10:51 am

මරදාන, කාසුවත්ත මාර්ගයේදී වෙඩි තබා ඝාතනය කළ පුද්ගලයා හෙරොයින් ප්‍රවාහනය කළ අයෙකු බවට තොරතුරු ලැබී ඇතැයි පොලීසිය පවසයි.

පොලීසිය සඳහන් කළේ, හෙරොයින් ජාවාරමේදී මුදල් ගැටලුවක් මත ඔහු ඝාතනය කර ඇති බවට තොරතුරු අනාවරණය වී ඇති බව ය.

මිය ගිය පුද්ගලයා ත්‍රිරෝද රථයකින් පැමිණ ඇති අතර වෙඩි වැදීමෙන් පසු ඔහු ඒ අසලම වැටී සිටි බව පොලීසිය සඳහන් කළේ ය.

ත්‍රිරෝද රථයේ පිටුපස පැමිණි පුද්ගලයෙකු වෙඩි තැබීමෙන් පසුව පළා ගොස් ඇති බවට තොරතුරු පොලීසියට ලැබී තිබේ.

පිස්තොල වර්ග දෙකකින් ඔහුට වෙඩි තබා ඇති බව පොලීසිය සඳහන් කළේ ය.

පතොරම් වර්ග දෙකක් එම ස්ථානයේ තිබී සොයා ගෙන තිබේ.