බෙරගල ප්‍රදේශයේදී පස් කන්දක් කඩා වැටීමෙන් බදුල්ල – කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර වෙයි

බෙරගල ප්‍රදේශයේදී පස් කන්දක් කඩා වැටීමෙන් බදුල්ල – කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර වෙයි

By Sakila Udayakumara

30 Nov, 2017 | 10:27 am

බෙරගල ප්‍රදේශයේදී පස් කන්දක් කඩා වැටීම හේතුවෙන් බදුල්ල – කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර වී තිබේ.

පොලීසිය සඳහන් කළේ, අද අලුයම පස් කන්ද කඩා වැටී ඇති බව ය.

මේ අතර අධික වර්ෂාවත් සමග දිස්ත්‍රික්ක 8ක් සඳහා නාය යාමේ අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ගාල්ල, මාතර, හම්බන්තොට, රත්නපුර, නුවරඑළිය, මාතලේ, බදුල්ල, මොණරාගල යන දිස්ත්‍රික්කවල ඉවුරු හා කණ්ඩි ආශ්‍රිතව ජීවත් වන ජනතාව මේ පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන ලෙස ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය ජනතාවට දැනුම් දෙයි.