පෙට්‍රල් හිඟයක් ඇති බවට අසත්‍ය ප්‍රචාර පැතිරවීම සම්බන්ධයෙන් CIDය පරික්ෂණ අරඹයි

පෙට්‍රල් හිඟයක් ඇති බවට අසත්‍ය ප්‍රචාර පැතිරවීම සම්බන්ධයෙන් CIDය පරික්ෂණ අරඹයි

By Sakila Udayakumara

21 Nov, 2017 | 11:09 am

පෙට්‍රල් හිඟයක් ඇති බවට අසත්‍ය ප්‍රචාර පැතිරවීම සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පරික්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබේ.

අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කළේ, ඊයේ ඒ සම්බන්ධයෙන් පැමිණිල්ලක් ලැබුණු බව ය.

පෙට්‍රල් හිඟයක් ඇති බවට අසත්‍ය ප්‍රචාර පැතිරවීම හේතුවෙන් පෙරේදා රාත්‍රී කාලයේදි කොළඹ නගරයේ ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල දිගු පෝළිම් දක්නට ලැබිණි.

මේ සම්බන්ධයෙන් පරික්ෂණයක් කරන ලෙසට අපරාධ පරික්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ඊයේ ඛණිජ තෙල් කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය පැමිණිලි කරනු ලැබුවේ ය.

ඛණිජ තෙල් සම්පත් අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මහතා පැවසුවේ, ඒ සම්බන්ධයෙන් පරික්ෂණයක් පවත්වන ලෙස ජනාධිපතිතුමාගෙන් ද ඉල්ලීමක් කර ඇති බව ය.