පළාගිය හමුදා සෙබලුන්ට නීත්‍යනුකූලව ඉවත්වීමට ලබා දුන් පොදු සමා කාලය අදින් අවසන්

පළාගිය හමුදා සෙබලුන්ට නීත්‍යනුකූලව ඉවත්වීමට ලබා දුන් පොදු සමා කාලය අදින් අවසන්

By Hashini De Mel

22 Nov, 2017 | 9:54 am

පළාගිය හමුදා සාමාජිකයින්ට නීත්‍යනුකූලව ඉවත්වීමට ලබාදුන් පොදු සමා කාලය අදින් අවසන් වේ.

මෙම පොදු සමා කාලය ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත්තේ, පසුගිය ඔක්තෝම්බර් මස 23 වන දායි.

අදාල කාලය තුළ යුධ හමුදාවෙන් පළා ගිය නිලධාරීන් 12ක් හා කැඩෙට් නිලධාරීන් 9දෙනෙකු යුධ හමුදාවෙන් නීත්‍යනුකූලව ඉවත් වී තිබේ.

පොදු සමා කාලය තුළ යුධ හමුදාවෙන් ස්වේඡාවෙන් ඉවත් ව ඇති සෙසු නිලයන් සංඛ්‍යාව 10,091කි.

මේ අතර යුධ හමුදාව අතහැර පළාගිය පුද්ගලයින් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ මෙහෙයුම් හෙට සිට ආරම්භ කරන බව හමුදා ප්‍රකාශක මේජර් ජෙනරාල් රෝෂාන් සෙනෙවිරත්න මහතා නිකුත් කළ නිවේදනයක සඳහන් වේ.