පට්ටිගොඩ දුම්රිය අනතුරකින් තිදෙනෙකු මරුට

පට්ටිගොඩ දුම්රිය අනතුරකින් තිදෙනෙකු මරුට

By Hashini De Mel

20 Nov, 2017 | 1:57 pm

වේයන්ගොඩ, පට්ටිගොඩ දුම්රිය හරස් මාර්ගයේ සිදු වූ අනතුරකින් පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත් ව තිබේ.

පොලීසිය පැවසුවේ, තව ත් පුද්ගලයකුගේ තත්ත්වය බරපතළ බවයි.

අනතුර සිදු ව ඇත්තේ වේයන්ගොඩ, පට්ටිගොඩ දුම්රිය හරස් මාර්ගයේදී මෝටර් රථයක් දුම්රියක ගැටීමෙනි.

වේයන්ගොඩ දෙසට ධාවනය වූ මෝටර් රථය කොටුව බලා ධාවනව වූ ඉන්ධන ප්‍රවාහන දුම්රියක ගැටී අනතුරට ලක් වූ බව පොලීසිය පැවසුවේ ය.

අනතුරින් ජීවිතක්ෂයට පත්වී ඇත්තේ, මෝටර් රථයේ ගමන් කළ පුද්ගලයින් තිදෙනෙකි.