දැවි තෙල් වෙනුවට බාල තෙල් වර්ග කලවම් කර බෙදා හැරීමේ ජාවාරමක් වටලයි

දැවි තෙල් වෙනුවට බාල තෙල් වර්ග කලවම් කර බෙදා හැරීමේ ජාවාරමක් වටලයි

By Sakila Udayakumara

22 Nov, 2017 | 7:34 pm

ඛනිජ තෙල් සංස්ථාවෙන් නිකුත් කරන දැවි තෙල් වෙනුවට බාල තෙල් වර්ග කලවම් කර බෙදා හැරීමේ ජාවාරමක් අනාවරණය කර ගැනීමට ඛනිජ තෙල් තොග ගබඩා සංකීර්ණයේ වැටලීම් එකකය අද සමත් විය.

කොළොන්නාව සිට හොරණ කර්මාන්ත ශාලාවක් දක්වා දැවි තෙල් ප්‍රවාහනය කළ බවුසරයක් අද කඩවත කිරිමැටියාගාර ප්‍රදේශයේදී හදිසි වැටලීමකට ලක් කෙරිණි.

ඒ, බවුසරයේ ආරක්ෂිත අගුළු කඩා තෙල් ඉවත් කරන බවට ලැබුණු තොරතුරක් අනුව ය.

එහිදී බවුසරයෙන් දැවි තෙල් ඉවත් කර නැව්වලින් භාවිතයට ගෙන ඉවත දැමූ දැවි තෙල් වර්ග නැවත එම බවුසරයට ම පුරවා ඇතැයි අනාවරණය විණි.

එලෙස ඉවත් කර ඇති දැවි තෙල් ප්‍රමාණය ලීටර් 13,200ක් පමණ වේ.

ජාවාරමට සම්බන්ධ සැකකරුවන් 06 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන වැඩි දුර පරික්ෂණ සඳහා කඩවත පොලීසියට භාර දී තිබේ.