ගැබිනියක් යැයි පවසා පාසලෙන් ඉවත් කළ කැකිරාවේ සිසුවියට නව පාසලක්

ගැබිනියක් යැයි පවසා පාසලෙන් ඉවත් කළ කැකිරාවේ සිසුවියට නව පාසලක්

By Chathuranga Rajapaksha

04 Nov, 2017 | 8:40 am

නිරාහාරව පැමිණ වමනය යාම හේතුවෙන් ගැබිනියකැයි සිතා පාසැලෙන් ඉවත් කළ කැකිරාව, මඩාටුගම ශිෂ්‍යාවට නව පාසලක් ලබාදීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය තීරණය කර තිබේ.

අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා පැවසුවේ ඇයට නේවාසික පහසුකම් ද සහිතව අනුරාධපුර මධ්‍ය විද්‍යාලය ලබාදීමට පියවර ගෙන ඇති බව ය.

එසේම ඇයගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යාම සඳහා මාසිකව රුපියල් 3,000ක දීමනාවක් ද ඇයට ලබාදෙන බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

දැරියට අදාළ චෝදනාව නැගූ විදුහල්පතිනියගේ වැඩ මේ වනවිට තහනම් කර තිබේ.