ගසක් කඩා වැටීමෙන් කැලණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය අඩාල වෙයි

ගසක් කඩා වැටීමෙන් කැලණිවැලි මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය අඩාල වෙයි

By Sakila Udayakumara

21 Nov, 2017 | 6:45 am

දෙමටගොඩ පොලිස් ස්ථානය ආසන්නයේ ගසක් කඩා වැටීම හේතුවෙන් කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනයට බාධා මතුව තිබේ.

දුම්රිය පාලක මැදිරිය පැවසුවේ, මේ හේතුවෙන් අවිස්සාවේල්ල සිට කොළඹ බලා ධාවනය වන දුම්රිය බේස්ලයින් දක්වා සීමා කර ඇති බව ය.

ගස ඉවත් කරන තෙක් දුම්රිය ධාවනයට බාධා මතු වන බව ද දුම්රිය පාලක මැදිරිය පැවසුවේ ය.

ගස ඉවත් කිරීමට ඊයේ රාත්‍රියේ ගත් උත්සහය ව්‍යර්ථ විය.

දුම්රිය පාලක මැදිරිය පැවසුවේ, උදෑසන 7.30ට පමණ ගස ඉවත් කිරීමේ කටයුතු යළි අරඹන බව ය.