කිසිදු සත්වෝද්‍යානයක සතුන් ගාල් කර නොතබන බව ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව කියයි

කිසිදු සත්වෝද්‍යානයක සතුන් ගාල් කර නොතබන බව ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව කියයි

By Hashini De Mel

22 Nov, 2017 | 2:28 pm

මින් ඉදිරියට කිසිදු සත්වෝද්‍යානයක සතුන් ගාල් කර නොතබන බව ජාතික සත්වෝද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුව පවසා තිබේ.

එහි අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ධමිමිකා මල්සිංහ මහත්මිය සඳහන් කළේ, සත්ත්ව හිංසනය නැවැත්වීම සම්බන්ධයෙන් රජය ගත් තීරණයක් අනුව මේ පියවර ගත් බවයි.

ඒ අනුව සත්වෝද්‍යානවල කූඩුවල රඳවා ඇති සතුන් එම පරිශ්‍රය තුළ ම නිදහස් පරිසරයක සැරිසැරීම සඳහා ඉඩකඩ සැලසීමට මේ වනවිටත් පියවර ගෙන ඇති බව ඇය සඳහන් කළා ය.

මේ යටතේ දැනට පින්නවල සත්වෝද්‍යානයේ හා පින්නවල අලි අනාථාගාරය තුළ සතුන්ට නිදැල්ලේ සැරිසැරීම සඳහා පහසුකම් සලසා තිබේ.

ධම්මිකා මල්සිංහ මහත්මිය පැවසුවේ, දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය තුළ ද සතුන්ට නිදැල්ලේ හැසිරීමට හැකි පරිදි පරිසරය සකස් කරන බව ය.

හම්බන්තොට සත්වෝද්‍යානයේ ද සතුන් සඳහා මෙම පහසුකම් සපයන අතර ඒ සඳහා රජය මෙවර අයවැයෙන් මුදල් ප්‍රතිපාදන වෙන් කර ඇති බව ද අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල්වරිය පැවසුවාය.