පොල් තොග සඟවා සිටින වෙළෙඳුන් සොයා දීප ව්‍යාප්ත වැටලීම්

පොල් තොග සඟවා සිටින වෙළෙඳුන් සොයා දීප ව්‍යාප්ත වැටලීම්

කර්තෘ Hashini De Mel

19 Oct, 2017 | 5:53 am

පොල් තොග සඟවා සිටින වෙළෙඳුන් සොයා දීප ව්‍යාප්ත වැටලීම් ආරම්භ කර ඇතැයි පොල් වගා කිරීමේ මණ්ඩලය පවසා තිබේ.

එහි සභාපති කපිල යකන්දාවල මහතා සඳහන් කළේ, ඔවුන්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගන්නා බවයි.

රජය සතු පොල් තොග ගෙඩියක් රුපියල් 65 කට ලබාදීමේ වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කර ඇත්තේ,පසුගිය 2 වන දා සිට ය.

ඒ පොල් ගෙඩියක මිල රුපියල් 100 ක් දක්වා ඉහළ යාම හේතුවෙනි.

ජංගම ලොරි රථ මගින් දිවයින පුරා රුපියල් 65 බැගින් පොල් ගෙඩි අළෙවි කිරීම මේ වන විට සිදුවේ.