උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙන් කොළඹ ඕල්කට් මාවතේ එක් මංතීරුවක් අවහිර වෙයි

උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙන් කොළඹ ඕල්කට් මාවතේ එක් මංතීරුවක් අවහිර වෙයි

උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙන් කොළඹ ඕල්කට් මාවතේ එක් මංතීරුවක් අවහිර වෙයි

කර්තෘ Hashini De Mel

16 Oct, 2017 | 3:14 pm

සරසවි සිසුන්ගේ උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙන් කොළඹ කොටුව ඕල්කට් මාවතේ එක් මංතීරුවක් මේ වන විට අවහිර වී තිබේ.

පොලීසිය සඳහන් කළේ, මේ හේතුවෙන් කොම්පඤ්ඤ වීදිය දෙසින් කොළඹට ඇතුළු වන වාහන ඩී. ආර්. විජේවර්ධන මාවත ඔස්සේ මරදාන හරහා කොළඹ කොටුවට පිවිසිය යුතු බවයි.