මමනම් නැවතත් අදහසක් දක්වන්න කැමති නැහැ ලංකාවේ ක්‍රිකට් ගැන – මහේල ජයවර්ධන

මමනම් නැවතත් අදහසක් දක්වන්න කැමති නැහැ ලංකාවේ ක්‍රිකට් ගැන – මහේල ජයවර්ධන

කර්තෘ Chathuranga Rajapaksha

03 Oct, 2017 | 10:45 pm

ශ්‍රී ලංකාවේ ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ පසුබෑම සම්බන්ධයෙන් පැවැති වැඩමුළුවේ වාර්තාව පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේදී පැවැත්විය.

ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැති මෙම සාකච්ඡාවට සහභාගී වූයේ හිටපු අතුරු පාලන කමිටු සභාපති හේමක අමරසූරිය, හිටපු ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කළමනාකරු අනුර තෙන්නකෝන්, හිටපු ක්‍රිකට් නායකයින් වන අරවින්ද ද සිල්වා, කුමාර් සංගක්කාර සහ මහේල ජයවර්ධන යන මහත්වරුන් ය.