වැල්ලම්පිටියේ තේ ඇසුරුම් පෙට්ටි නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවක ගින්නක්

වැල්ලම්පිටියේ තේ ඇසුරුම් පෙට්ටි නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවක ගින්නක්

By Chathuranga Rajapaksha

13 Oct, 2017 | 8:36 am

කොළඹ, වැල්ලම්පිටිය ප්‍රදේශයේ තේ ඇසුරුම් පෙට්ටි නිෂ්පාදන කර්මාන්ත ශාලාවක අද අලුයම ගින්නක් හටගෙන තිබේ.

කොළඹ ගිනි නිවීම් ඒකකය සඳහන් කළේ, ගින්න නිවා දැමීම සඳහා ආපදා රථ 8 ක් පිටත් කර යැවූ බව ය.

මේ වනවිට ගින්න මැඩපවත්වා තිබේ.

ගින්නෙන් එම කර්මාන්ත ශාලාව සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී ඇතැයි පොලීසිය සඳහන් කළේය.

ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණ වී නොමැත.