පව්කාරයා කවුද?

පව්කාරයා කවුද?

By Chathuranga Rajapaksha

07 Oct, 2017 | 9:30 pm

මධ්‍යයම අධිවේගී මාර්ගයේ තුන්වැනි අදියර සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යවේදීන් ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල අමාත්‍යවරයාගෙන් අද මහනුවරදී විමසුවේය.

අමාත්‍යවරයගෙන් මාධ්‍යවේදීන් ප්‍රශ්න කළේ, අද පස්වරුවේ අස්ගිරි මහා විහාරය පරිශ්‍රයේදී ය.

නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත පිළිබඳව අස්ගිරි පාර්ශවයේ මහානායක අතිපූජ්‍ය වරකාගොඩ ශ්‍රී ඤාණරතන මහානාහිමියන් දැනුවත් කිරිමෙන් අරමුණින් අමාත්‍යවරයා එහි පැමිණියේය.