කන්කසන්තුරය මුහුදේ පාවෙමින් තිබූ කේරල ගංජා තොගයක් නාවික හමුදාව සොයා ගනී

කන්කසන්තුරය මුහුදේ පාවෙමින් තිබූ කේරල ගංජා තොගයක් නාවික හමුදාව සොයා ගනී

By Chathuranga Rajapaksha

13 Oct, 2017 | 9:17 am

කන්කසන්තුරය මුහුදේ පාවෙමින් තිබූ කේරල ගංජා කිලෝ ග්‍රෑම් 149 ක් නාවික හමුදාව සොයාගෙන තිබේ.

පොලීසිය සඳහන් කළේ, විශාල ප්‍රමාණයේ මළු 3 ක් සහ පාර්සල් 6 ක් මුහුදේ පාවෙමින් තිබූ බව ය.

ඒවා තුළ කුඩා ප්‍රමාණයේ පාර්සල් 44 ක, මෙම කේරල ගංජා තොගය අසුරා තිබේ.

එම කේරල ගංජා තොගයේ හිමිකරුවන් පිළිබඳ මෙතෙක් කිසිඳු තොරතුරක් අනාවරණය වී නොමැත.

පොලීසිය සඳහන් කළේ, ඒවා අද මල්ලාකම් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරන බව ය.