රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ විරෝධතාවක් හේතුවෙන් උතුරු මැද පළාත් සභාව ඉදිරිපිට නොසන්සුන්

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ගේ විරෝධතාවක් හේතුවෙන් උතුරු මැද පළාත් සභාව ඉදිරිපිට නොසන්සුන්

කර්තෘ Sakila Udayakumara

26 Sep, 2017 | 1:07 pm

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් පිරිසක් උතුරු මැද පළාත් සභා සංකීර්ණයට බලහත්කාරයෙන් ඇතුළු වීම හේතුවෙන් අද පෙරවරුවේ නොසන්සුන් තත්ත්වයක් හට ගත්තේ ය.

රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන් පිරිසක් මෙලෙස පළාත් සභා සංකීර්ණයට ඇතුළු වූයේ, උතුරු මැද පළාත් මහ ඇමතිවරයා හමුවී සාකච්ඡාවක් ලබා ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙනි.

අප වාර්තාකරු සඳහන් කළේ, ගුරු විභාගයට පෙනී සිටි පිරිසක් පත්වීම් අපේක්ෂාවෙන් මෙලෙස සභා සංකීර්ණයට ඇතුළු වී ඇති බව ය.

මේ සම්බන්ධයෙන් ලිඛිත පොරොන්දුවක් ලබා නොදුන්නොත් තමන් පළාත් සභා සංකීර්ණය තුළ සත්‍යග්‍රහයක් ආරම්භ කරන බව එම උපාධිධාරීහු පැවසූහ.