බැඳුම්කර කොමිසමේ පෙනී සිටින්නැයි අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්ට සිතාසි

බැඳුම්කර කොමිසමේ පෙනී සිටින්නැයි අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්ට සිතාසි

By Hashini De Mel

Sep 13, 2017 | 8:16 pm

‍අර්ජුන් අලෝසියස් මහතා ජනාධිපති කොමිසම ඉදිරියේ සාක්ෂි දීම අවශ්‍ය වුවත් ඔහුට එය සිදු කිරීම සඳහා බල කිරීම කොමිසමට කළ නොහැකි බව ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසම අද නියෝගයක් හරහා දැනුම්දී තිබේ.

අර්ජුන් ඇලෝසියස් මහතාගේ නීතිඥවරයා සහ වැඩබලන සොලිසිටර් ජෙනරාල්වරයා සඳුදා ඉදිරිපත් කළ කරුණු සලකා බලමින් අද ජනාධිපති කොමිසම කියා සිටියේ, තම වරම නිසි ආකාරව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අලෝසියස් මහතාගේ සාක්ෂිය අවශ්‍ය බව ය.

අර්ජුන් ඇලෝසියස් මහතා සම්බන්ධයෙන් මතු වී තිබෙන කරුණු සහ ඔහුගේ ස්ථාවරය පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමට ලබාදී ඇති අවස්ථාව ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ නම් කොමිසම ඉදිරියේ ඇති සහ ඉදිරිපත් කරන සාක්ෂි පදනම් කරගෙන කටයුතු කරගෙන යන බව ද අද දැනුම්දී ඇත.

කොමිසම අවධාරණය කළේ, ඇලෝසියස් මහතාට සිතාසි නිකුත් කරන අවස්ථාවකදී ඔහු කොමිසම ඉදිරියේ පෙනී සිටිය යුතු බවයි.

ඇලෝසියස් මහතා සාක්ෂිදීම අවශ්‍ය බව තම නිගමනය යැයි කොමිසම අවධාරණය කිරීම ද විශේෂත්වයකි.

[youtube url=”www.youtube.com/watch?v=XVqRpG06AJM” width=”560″ height=”315″]

අර්ජුන මහෙන්ද්‍රන්ට සිතාසි   අර්ජුන් අලෝසියස්   ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසම