මේ වසරේ මැතිවරණයක් එයි ද? – මහින්ද දේශප්‍රියගෙන් ඉඟියක්

මේ වසරේ මැතිවරණයක් එයි ද? – මහින්ද දේශප්‍රියගෙන් ඉඟියක්

By Hashini De Mel

Sep 13, 2017 | 8:10 pm

මෙම වසරේදී පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමට හැකියාවක් නොමැති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසා තිබේ.

එහි සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා ඊයේ පැවසුවේ, යෝජිත 20 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය ඔක්තෝබර් මස දෙවැනි දිනට පෙර බලාත්මක නොවුවහොත් නැගෙනහිර, උතුරු මැද හා සබරමුව පළාත්වල පළාත් සභා ඡන්ද විමසීම් එදින සිට දින 56 – 77 ත් අතර සෙනසුරාදා දිනයක අනිවාර්යයෙන්ම පැවැත්වීමට සිදුවන බවයි.

ඒ අනුව අදාළ සංශෝධනය බලාත්මක නොවුනහොත් එම ජන්ද විමසීම 2017 වර්ෂයේදී පැවැත්වීමට සිදුවනු ඇති බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව නිවේදනය කළේ ය.

[youtube url=”www.youtube.com/watch?v=8z1ANdfBiYQ” width=”560″ height=”315″]

උතුරු මැද   නැගෙනහිර   පළාත් පාලන ඡන්ද විමසීම   මහින්ද දේශප්‍රිය   මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව   සබරමුව