ජනපතිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආර්ථික කවුන්සිලය පළමුවරට රැස්වෙයි

ජනපතිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ආර්ථික කවුන්සිලය පළමුවරට රැස්වෙයි

By Hashini De Mel

Sep 12, 2017 | 8:49 pm

රටේ ජාතික ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම උදෙසා අවශ්‍ය තීන්දු තීරණ ගැනීමට ජනාධිපති මෛත්‍රීපති සිරිසේන මහතා පත් කළ ජාතික ආර්ථික සභාව අද පළමුවරට රැස් විය.

ඒ, ජනාධිපති කාර්යාලයේදීයි.

ජාතික ආර්ථික සභාවට අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රසිංහ අමාත්‍යවරුන්වන මංගල සමරවීර, සරත් අමුණුගම, සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත යන මහත්වරුන් හා අමාත්‍යංශ ලේකම්වරුන් රැසක් ද සහභාගි වූහ.

දේශීය කෘෂී කර්මාන්තය හා කර්මාන්ත ක්ෂේත්‍රය සඳහා ප්‍රමුඛතාව ලබා දෙමින් රටේ ආර්ථිකය පිළිබඳ තීන්දු තීරණ ගැනීම ජාතික ආර්ථික සභාවේ ප්‍රමුඛ වගකීම බව ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී පෙන්වාදී තිබේ.

විශේෂයෙන්ම දිළිඳුකම පිටුදකිමින්, ග්‍රාමීය ආර්ථිකය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ගතයුතු පියවර කඩිනමින් ක්‍රියාවට නැංවීම ජාතික ආර්ථික සභාවේ අරමුණ බව ද ජනාධිපතිතුමා මෙහිදී ප්‍රකාශ කළේ ය.

[youtube url=”www.youtube.com/watch?v=_3De6a8_mjQ” width=”560″ height=”315″]

ආර්ථික කවුන්සිලය   මංගල සමරවීර   මෛත්‍රීපති සිරිසේන   රනිල් වික්‍රසිංහ   සරත් අමුණුගම   සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත