අල්ලස් චෝදනා මත අකුරැස්ස ප්‍රදේශයේ විදුහල්පතිවරයෙකු අත්අඩංගුවට

අල්ලස් චෝදනා මත අකුරැස්ස ප්‍රදේශයේ විදුහල්පතිවරයෙකු අත්අඩංගුවට

By Hashini De Mel

Sep 12, 2017 | 5:59 pm

අල්ලස් චෝදනා මත අකුරැස්ස, තෙලිජ්ජවිල ප්‍රදේශයේ විදුහල්පතිවරයෙකු අල්ලස් කොමිසමේ විමර්ශන නිලධාරීන් විසින් අද පස්වරුවේ අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

කොමිසමේ විමර්ශන අධ්‍යක්ෂ ප්‍රියන්ත චන්ද්‍රසිරි මහතා සඳහන් කළේ, විද්‍යාලයේ 3 වන ශ්‍රේණිය සඳහා සිසුවියක් ඇතුළත් කිරීමට විදුහල්පතිවරයා රුපියල් 10,000ක අල්ලසක් ඉල්ලා ඇති බව ය.

එය ප්‍රදේශයේ වෙළෙඳසැල් හිමියෙකු මාර්ගයෙන් ලබා ගැනීමේදී සැකකරු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

විමර්ශනවලින් අනතුරුව සැකකරු මාතර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිත වේ.

අකුරැස්ස   අල්ලස් චෝදනා   තෙලිජ්ජවිල   ප්‍රියන්ත චන්ද්‍රසිරි   මාතර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය