දිස්ත්‍රික්ක 8ක රෝහල්වල වෛද්‍යවරු වැඩ වර්ජනයක

දිස්ත්‍රික්ක 8ක රෝහල්වල වෛද්‍යවරු වැඩ වර්ජනයක

By Sakila Udayakumara

Sep 12, 2017 | 12:44 pm

දිස්ත්‍රික්ක 8ක රජයේ රෝහල්වල වෛද්‍යවරුන් අද සංකේත වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර තිබේ.

ඒ, අද සිට ලබන 15 වන දා දක්වා ක්‍රියාත්මක වැඩ වර්ජන මාලාවේ පළමු අදියර ලෙස ය.

රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය මෙලෙස දිස්ත්‍රික්ක 8ක් ආවරණය කරමින් සංකේත වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කළේ, සයිටම් පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාලයට විරෝධය පළ කරමිනි.

යාපනය, කිලිනොච්චිය, මන්නාරම, මුලතිව්, ත්‍රිකුණාමලය, පොළොන්නරුව, මඩකලපුව , නුවරඑළිය සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කවල ක්‍රියාත්මක වැඩ වර්ජනය හේතුවෙන් රෝහල් වෙත පැමිණි රෝගීහු අද දැඩි දුෂ්කරතාවට පත් වූහ.

[youtube url=”www.youtube.com/watch?v=WUBDmP5d_-g” width=”560″ height=”315″]

කිලිනොච්චිය   ත්‍රිකුණාමලය   නුවරඑළිය   පොළොන්නරුව   මඩකලපුව   මන්නාරම   මුලතිව්   යාපනය   රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය   වැඩ වර්ජනය   හම්බන්තොට