චීනය සහ රුසියාවත් උතුරු කොරියාවට එරෙහි වෙයි

චීනය සහ රුසියාවත් උතුරු කොරියාවට එරෙහි වෙයි

By Sakila Udayakumara

Sep 12, 2017 | 9:18 am

උතුරු කොරියාවට එරෙහිව සම්බාධක පැනවීම සඳහා චීනය සහ රුසියාව ඒකමතිකව සිය ඡන්දය එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට ලබා දී තිබේ.

මෙම තීරණය ගෙන තිබෙන්නේ උතුරු කොරියාව විසින් සිදු කළ 6 වන සහ විශාලතම න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීමෙන් අනතුරුව ය.

අමෙරිකාව කෙටුම්පත් කළ මෙම සම්බාධක යෝජනාව ඡන්ද 15ට 0ක් ලෙස ඒකමතිකව සම්මත වී තිබේ.

ඒ අනුව ගල්අඟුරු, ඊයම් සහ මුහුදු ආහාර උතුරු කොරියාවට අපනයනය කිරීම තහනම් වනු ඇති.

අමෙරිකාව   උතුරු කොරියාව   චීනය   රුසියාව   සම්බාධක