‘අර්මා’ ෆ්ලොරිඩා වෙත කඩා වදී

‘අර්මා’ ෆ්ලොරිඩා වෙත කඩා වදී

By Sagarika Chathumali

Sep 10, 2017 | 9:48 pm

අර්මා සුළි කුණාටුව අමෙරිකා එක්සත් ජනපදයේ දකුණු ෆ්ලොරිඩා කීස් ප්‍රදේශයට කඩා වැදී තිබේ.

ෆ්ලොරීඩා ප්‍රාන්තයේ ලක්ෂ 63කට වැඩි ජනතාවක් අර්මා සුළි කුණාටුවේ බලපෑම නිසා වාසස්ථාන අතහැර ආරක්ෂිත ස්ථාන කරා යොමුවී තිබේ.

ඉදිරි පැය කිහිපය තුළ, පැයට කිලෝමීටර් 209 ක වේගයකින් හමා එන අර්මා සුළි කුණාටුව ෆ්ලොරිඩා ප්‍රාන්තයේ දකුණු පළාත පසුකර යන බව කාලගුණ අනාවැකිවල සඳහන් ය.

කුණාටුවේ බලපෑමෙන් ෆ්ලොරිඩාහි වෙරළබඩ ප්‍රදේශවල මුහුදේ ජල මට්ටම ඉහළ යා හැකි බව සඳහන් ය.

නවතම නිල වාර්තාවලට අනුව ෆ්ලොරිජාවේ ලක්ෂ 4කට වැඩි සංඛ්‍යාවකට විදුලි බලය ඇනහිට තිබේ.

පසුගිය සතියේ කැරබියන් දූපත්වලට අර්මා සුළිකුණාටුව කඩාවැදුණු අතර එහි බලපෑමෙන් පුද්ගලයින් 25 දෙනෙකු පමණ මිය ගිය බව වාර්තා වේ.