රුපියල් 5000 නෝට්ටු අහෝසි කරන බවට පළ වන වාර්තා මහ බැංකු අධිපති ප්‍රතික්ෂේප කරයි

රුපියල් 5000 නෝට්ටු අහෝසි කරන බවට පළ වන වාර්තා මහ බැංකු අධිපති ප්‍රතික්ෂේප කරයි

By Chathuranga Rajapaksha

Sep 10, 2017 | 8:51 am

රුපියල් 5,000 මුදල් නෝට්ටුව අහෝසි කරන බවට පළවන වාර්තා අසත්‍ය බව මහබැංකු අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා පවසයි.

නිව්ස්ෆස්ට් කළ විමසීමකදී මහ බැංකු අධිපතිවරයා සඳහන් කළේ, එවැනි කිසිඳු තීරණයක් ගෙන නොමැති බව ය.

රුපියල් පන්දහසේ ව්‍යාජ නෝට්ටු මුද්‍රණය සම්බන්ධයෙන් පසුගිය කාලයේ පොලීසියට පැමිණිලි රැසක් ලැබී තිබුණි.

මේ අනුව මුදල් නෝට්ටු මුද්‍රණයේදී නව ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කිරිමට සැලසුම් කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුවේ සහකාර අධිපති ජේ.පී.ආර්. කරුණාරත්න මහතා ප්‍රකාශ කළේය.

ඔහු සඳහන් කළේ, ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු සංසරණය වැළැක්වීම මෙහි අරමුණ බව ය.

cbsl   මහබැංකු අධිපති ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි   රුපියල් 5000 නෝට්ටු