විදුලි සෝපානයේදී සැබෑවට ම සිදු වූයේ කුමක් ද? පොලිස්පතිගෙන් පිළිතුරු

විදුලි සෝපානයේදී සැබෑවට ම සිදු වූයේ කුමක් ද? පොලිස්පතිගෙන් පිළිතුරු

By Sakila Udayakumara

Sep 07, 2017 | 10:25 pm

පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා අද නිව්ස්ෆස්ට් පැතිකඩ වැඩසටහන සමග එක්විණි.

පොලිස් නිල ඇඳුම වෙනස් කිරීමේ සූදානම පිළිබඳව ද පොලිස්පතිවරයා එහිදී පැහැදිලි කළේ ය.

මේ අතර පසුගියදා සමාජ ජාල වෙබ් අඩවි ඔස්සේ ව්‍යාප්ත වූ පොලිස්පතිවරයා සම්බන්ධ මතභේදාත්මක වීඩියෝව පිළිබඳව ද අදහස් පළ කළේ ය.

 

පැතිකඩ   පූජිත් ජයසුන්දර   පොලිස්පති