ඊයේ T20 තරගයේ ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවූ කාසියේ වාසිය ඉන්දියාවට ගියේ වැරදීමකින් ද? (VIDEO)

ඊයේ T20 තරගයේ ශ්‍රී ලංකාවට හිමිවූ කාසියේ වාසිය ඉන්දියාවට ගියේ වැරදීමකින් ද? (VIDEO)

By Kumudu Jayawardana

Sep 07, 2017 | 3:51 pm

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඉන්දියාව අතර ඊයේ පැවති පන්දු වාර 20 තරගයේ කාසියේ වාසිය සම්බන්ධයෙන් ආන්දෝලනයක් ඇති වී තිබේ.

කාසියේ වාසිය තෝරා ගැනීම සඳහා කාසිය ඉහළට දැමූ අවස්ථාවේදී ඉන්දීය නායක විරාට් කෝලි Head ලෙස සඳහන් කළේය.

එහෙත්, එහිදී කාසිය Tale පැත්ත වැටුණු අතර තරග තීරක ඇන්ඩි පයික්‍රොෆ්ට් Tale යනුවෙන් කළ උච්චාරණය නිවේදක මුරලි කාර්තික්ට Head ලෙස ඇසීමෙන් මෙම පටලැවිල්ල සිදු විය.

එහිදී, තරග තීරකවරයා හස්ත සංඥාවකින් එය වැරදි බව දැක්වුව ද ඔහු එය නිවැරදි කිරීමට උත්සහ කළේ නැත.

ඒ අනුව, ශ්‍රී ලංකාවට අවාසනාවන්ත ලෙස තරගයේ කාසියේ වාසිය අහිමි විය.

මෙම සිද්ධිය දැක්වෙන වීඩියෝ දර්ශන එම තරගයේ නිල විකාශක Sony TV ආයතනය විසින් Youtube වෙත මුදා හැර තිබේ.

IND vs SL   T20 toss